znaki_strona_www-p2pjs159un8d7a9d1gde0eubvpeh9cb0ih98wtlrw2

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się TALIS 2024
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa

znaki_strona_www-p2pjs159un8d7a9d1gde0eubvpeh9cb0ih98wtlrw2

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się TALIS 2024 zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa

TALIS – globalny barometr zawodu nauczyciela

Wysoka jakość kształcenia to wyzwanie stojące przed systemami edukacji na całym świecie. Bez nauczycieli nie ma szkoły. To właśnie ich praca oraz praca dyrektorów odpowiadających za całokształt funkcjonowania szkoły są jednymi z kluczowych elementów efektywności edukacji. Obecnie populacja nauczycieli na świecie liczy kilkadziesiąt milionów, w Polsce – kilkaset tysięcy. Co wiemy o ich pracy? Jak wygląda codzienność zawodowa nauczycieli i dyrektorów szkół? Jaki jest ich faktyczny zakres obowiązków i odpowiedzialności oraz autonomii, czas pracy? A co wiemy o nich samych? Dlaczego wybrali i wykonują ten zawód? Jak oceniają swoje kompetencje? Jak postrzegają swoją sytuację zawodową?

TALIS, czyli Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się (ang. Teaching and Learning International Survey) to jeden z największych edukacyjnych programów badawczych na świecie i jednocześnie jedyne badanie o tej skali w pełni poświęcone organizacji, sposobom i warunkom pracy nauczycieli i dyrektorów szkół. O unikatowym charakterze badania świadczy zarówno jego zasięg oraz tematyka, jak i sposób pozyskiwania materiału badawczego. Źródłem danych nie są regulacje prawne i dane statystyczne dotyczące oświaty. W badaniu TALIS na postawione we wstępie pytania odpowiadają sami nauczyciele i dyrektorzy szkół, pokazując realia pracy kadry pedagogicznej i kadry kierowniczej szkół z ich perspektywy. W 2024 roku odbywa się czwarta edycja badania TALIS.

Badanie TALIS 2024 w Polsce prowadzone jest przez Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Realizacja badania została dofinansowana ze środków budżetu państwa w kwocie 3 575 458,10 zł.

Więcej informacji o badaniu TALIS na stronie organizatora badania – OECD

 

Badanie TALIS w liczbach

Kraje
0
Szkół
0
Nauczycieli
0
Kontynentów
0

Materiały wideo

Aktualności