znaki_strona_www-p2pjs159un8d7a9d1gde0eubvpeh9cb0ih98wtlrw2

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się TALIS 2024
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa

znaki_strona_www-p2pjs159un8d7a9d1gde0eubvpeh9cb0ih98wtlrw2

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się TALIS 2024 zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa

Kontakt

Instytut Badań Edukacyjnych

Zespół Badań Międzynarodowych

Kierownik badania TALIS 2024
w Polsce
Katarzyna Paczuska

Inspektor ochrony danych
Patrycja Jurkowska
e-mail: iod@ibe.edu.pl