znaki_strona_www-p2pjs159un8d7a9d1gde0eubvpeh9cb0ih98wtlrw2

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się TALIS 2024
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa

znaki_strona_www-p2pjs159un8d7a9d1gde0eubvpeh9cb0ih98wtlrw2

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się TALIS 2024 zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa

Harmonogram

luty - marzec 2022
Pilotaż narzędzi badawczych
luty - marzec 2022
Przygotowania do I etapu badania
luty - marzec 2023
Okienko badawcze - realizacja I etapu badania
luty - marzec 2023
Przygotowania do badania głównego
luty - kwiecień 2024
Okienko badawcze - realizacja badania głównego
luty - kwiecień 2024
Analiza wyników, przygotowywanie raportu międzynarodowego i raportów krajowych
2025 - 2026
Publikacja wyników badania TALIS 2024
2025 - 2026