znaki_strona_www-p2pjs159un8d7a9d1gde0eubvpeh9cb0ih98wtlrw2

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się TALIS 2024
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa

znaki_strona_www-p2pjs159un8d7a9d1gde0eubvpeh9cb0ih98wtlrw2

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się TALIS 2024 zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa

Ograniczenie odpowiedzialności

Opinie i punkty widzenia prezentowane na stronie internetowej  www.talis.ibe.edu.pl i w umieszczonych na niej dokumentach nie są oficjalnym stanowiskiem OECD, krajów członkowskich OECD ani innych krajów współpracujących z OECD. Na stronie internetowej www.talis.ibe.edu.pl mogą znajdować się dokumenty podmiotów trzecich. Umieszczenie na www.talis.ibe.edu.pl tych dokumentów nie oznacza, że wyrażone w nich opinie, punkty widzenia i informacje są oficjalnym stanowiskiem OECD. OECD nie ponosi za nie odpowiedzialności. Strona internetowa www.talis.ibe.edu.pl podlega regulaminowi OECD dostępnemu na stronie www.oecd.org/termsandconditions.