znaki_strona_www-p2pjs159un8d7a9d1gde0eubvpeh9cb0ih98wtlrw2

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się TALIS 2024
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa

znaki_strona_www-p2pjs159un8d7a9d1gde0eubvpeh9cb0ih98wtlrw2

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się TALIS 2024 zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa

Dla uczestników

Badanie TALIS 2024 przeprowadzane jest według ściśle zestandaryzowanych procedur koniecznych do zapewnienia porównywalności wyników, a także zachowania poufności danych i anonimowości respondentów. Na tej stronie uczestnicy badania TALIS 2024 mogą zapoznać się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych oraz pobrać klauzule informacyjne. 

Przetwarzanie danych osobowych w badaniu TALIS 2024 

TALIS to międzynarodowy projekt naukowy, którego celem jest opis i analiza uwarunkowań nauczania i uczenia się oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie warunków pracy nauczycieli i organizacji nauczania. Wyniki służą do prezentacji sytuacji w danym kraju, więc dane są agregowane na poziomie krajowym oraz międzynarodowym. W badaniu nie dokonuje się oceny nauczycieli, dyrektorów, szkół, gmin lub województw. 

Rygorystyczne procedury wykorzystywane w badaniu mają na celu ochronę prywatności uczestników badania. Wynikają one z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które wyznaczają zasady przetwarzania danych osobowych.

Po co zbieramy dane identyfikacyjne? W badaniu TALIS 2024 przetwarzamy dane osobowe, zarówno te o charakterze identyfikacyjnym, jak i osobopoznawcze. Użycie danych identyfikacyjnych umożliwia skuteczną i bezbłędną realizację badania terenowego, w tym skuteczną i bezbłędną dystrybucję indywidualnych loginów i haseł do kwestionariuszy on-line wśród uczestników badania. Na żadnym etapie badania imię i nazwisko uczestnika badania nie jest połączone z jego odpowiedziami. Dane osobowe są przechowywane osobno, zabezpieczone technicznymi i organizacyjnymi środkami zapewniającymi ich ochronę. 

Ograniczenie celu przetwarzania danych oraz minimalizowanie zbierania danych: dane identyfikacyjne przetwarzane są tylko w celu prawidłowej realizacji badania.

Ograniczenie przechowywania danych: po realizacji terenowej części badania dane osobowe będą usunięte, a zbiory – zanonimizowane.

Integralność i poufność: komputery, na których pracujemy, są zabezpieczone hasłami. Pliki zawierające dane osobowe przesyłane są za pomocą bezpiecznych łącz internetowych (protokoły https oraz sftp), a zespół odpowiedzialny za realizację badania podpisuje klauzule poufności danych i przechodzi szkolenie w zakresie ochrony danych.

Działania zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste: zespół odpowiedzialny za realizację badania przestrzega rygorystycznych zasad etycznych, metodycznych i metodologicznych. Jesteśmy też gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania lub wątpliwości osób, które są zainteresowane badaniem TALIS 2024.


Badanie realizowane jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, a osobowe dane identyfikacyjne zbierane są w celu zapewnienia najwyższych standardów metodologii badań edukacyjnych. Podstawą przetwarzania danych niezbędnych do realizacji badania jest interes publiczny.