znaki_strona_www-p2pjs159un8d7a9d1gde0eubvpeh9cb0ih98wtlrw2

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się TALIS 2024
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa

znaki_strona_www-p2pjs159un8d7a9d1gde0eubvpeh9cb0ih98wtlrw2

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się TALIS 2024 zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa

1. marca w Polsce rozpoczyna się badanie główne TALIS 2024

1 marca w Polsce rozpoczyna się Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się – TALIS 2024. Badanie jest realizowane w formule on-line, bierze w nim udział łącznie 7 300 respondentów: nauczycieli klas V-VIII i dyrektorów z 279 szkół podstawowych.