znaki_strona_www-p2pjs159un8d7a9d1gde0eubvpeh9cb0ih98wtlrw2

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się TALIS 2024
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa

znaki_strona_www-p2pjs159un8d7a9d1gde0eubvpeh9cb0ih98wtlrw2

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się TALIS 2024 zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa

Aktualności

Rozpoczynamy przygotowania do badania głównego TALIS 2024

W 54 krajach badania TALIS 2024 trwają przygotowania badania głównego. Na półkuli północnej badanie odbędzie się wiosną 2024 roku, na półkuli południowej - latem 2024.

W listopadzie 2023 roku Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczyna współpracę z placówkami wylosowanymi do badania w Polsce – 280 szkołami podstawowymi ze wszystkich województw. Uczestnikami badania są dyrektorzy oraz wylosowani nauczyciele klas V-VIII. Dobór szkół i nauczycieli do badania ma charakter losowy, odbywa się według międzynarodowych procedur obowiązujących we wszystkich krajach, które biorą udział w TALIS 2024. 

Ostatnie wpisy