znaki_strona_www-p2pjs159un8d7a9d1gde0eubvpeh9cb0ih98wtlrw2

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się TALIS 2024
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa

znaki_strona_www-p2pjs159un8d7a9d1gde0eubvpeh9cb0ih98wtlrw2

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się TALIS 2024 zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa

Aktualności

Spotkanie szkoleniowe zespołów badania TALIS 2024

Na przełomie sierpnia i września 2022 roku w Hamburgu odbyło się 5-dniowe spotkanie szkoleniowe dla krajowych zespołów odpowiedzialnych za realizację badania TALIS 2024 w poszczególnych państwach.

Szkolenie przeprowadzili przedstawicieli instytucji, która przewodniczy międzynarodowemu konsorcjum badania – International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Podczas szkolenia zaprezentowano narzędzia badawcze do I etapu badania, omówiono procedury i standardy doboru próby, opracowania krajowych wersji narzędzi badawczych i realizacji części terenowej badania.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), która jest inicjatorem i organizatorem badania TALIS.

Ostatnie wpisy