znaki_strona_www-p2pjs159un8d7a9d1gde0eubvpeh9cb0ih98wtlrw2

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się TALIS 2024
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa

znaki_strona_www-p2pjs159un8d7a9d1gde0eubvpeh9cb0ih98wtlrw2

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się TALIS 2024 zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa

Aktualności

Zakończenie realizacji I etapu badania TALIS 2024 w szkołach

Zespół TALIS składa podziękowania dyrektorom, nauczycielom oraz całej społeczności szkolnej za współpracę i zaangażowanie w realizację w Polsce I etapu TALIS 2024!

W kwietniu zakończyliśmy I etap badania TALIS 2024 w Polsce. W badaniu uczestniczyło 30 wylosowanych szkół podstawowych z czterech województw: dolnośląskiego,mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Zebrane dane oraz informacje zwrotne od uczestników badania będą stanowić podstawę do opracowania narzędzi oraz procedur badawczych do badania głównego, które odbędzie się wiosną 2024.

Ostatnie wpisy